Skátamiðstöðin leitar að þjónustufulltrúa í fullt starf við fjölþætt skrifstofustörf, verslunarrekstur og  verkefnastjóra fyrir mismunandi vinnuhópa innan skátahreyfingarinnar.

Leitað er eftir aðila sem á auðvelt með að vinna í hópastarfi, getur unnið sjálfstætt, sýnir frumkvæði og á auðvelt með að vinna með ungu fólki.  Þetta er fullt starf með aðstöðu í Skátamiðstöðinni í Hraunbæ 123 í Reykjavík. Vinnutími er alla jafna frá 9-17 virka daga.

Starfssvið m.a.:

 • Annast almenna móttöku, umsjón með kaffistofu, símsvörun
 • Annast skráningu á viðburði
 • Sjá um ,,Endurfundi skáta“ samkomu fyrir heldri skáta
 • Sjá um heimasíðumál, þriðjudagspóst og innsetningu frétta
 • Stýra verkefna- og vinnuhópum um málefni skátahreyfingarinnar
 • Annast almenn samskipti við skáta og aðildarfélög
 • Sjá um verslunarrekstur á skátavörum

Menntunar- og hæfniskröfur:

 • Menntun sem nýtist í starfi
 • Góð almenn tölvukunnátta (ritvinnsla – gagnagrunnar)
 • Reynsla af frétta- og greinaskrifum
 • Góð mannleg samskipti
 • Sjálfstæð vinnubrögð og frumkvæði
 • Æskilegt að hafa starfað sem skáti

Skátamiðstöðin þjónustar skátafélög landsins, annast útgáfumál, fræðslumál, alþjóðleg samskipti, fjáraflanir, sameiginlega viðburði og önnur þau verk sem lítur að rekstri landshreyfingar æskulýðssamtaka.  Hjá Skátahreyfingunni starfar samhentur hópur atvinnufólks og sjálfboðaliða að því að efla skátastarf í landinu.

Áhugasömum er bent á að senda umsóknir og/eða fyrirspurnir á netfangið: sigridur@skatar.is.  Allar nánari upplýsingar er hægt að fá hjá Sigríði skrifstofustjóra, í síma 550-9800.

Umsóknarfrestur er til 1. september nk. Viðkomandi þarf að geta hafið störf sem fyrst.