Allar tilkynningar og annað sem skrifað er.

Íslenskum skátum býðst að senda allt að fjóra þátttakendur á hið árlega Agora, ráðstefnu Rekka og Róverskáta sem undirbúin er og haldin af Rekka og Róverskátum í Evrópu. Agora verður haldið í Larch Hill, Dublin, dagana 11-15. apríl. Í boði er að senda fjóra rekka og róverskáta. Þáttökugjaldið er 200 evrur og auk þess þarf að greiða ferðakostnað. Styrkur er í boði fyrir þátttöku (25-50 þúsund) og mun upphæð ráðast eftir fjölda þátttakanda frá Íslandi.
Á Agora er rætt um fjölmörg mál er snerta fólk á aldrinum 16-24 ára og hvernig við eigum að þróa og leiða starfið fyrir þennan aldurshóp í skátunum. Nánari upplýsingar um Agora eru að finna á heimasíðunni: http://agora.rovernet.eu.
Þátttakendur eru beðnir um að skrá sig á vefsíðu viðburðarins fyrir kl. 12:00 þann 1. mars n.k. 

Ferðasögur frá fyrri Agora ferðum má finna hérhér og hér.

Skátamiðstöðin leitar að þjónustufulltrúa í fullt starf við fjölþætt skrifstofustörf, verslunarrekstur og  verkefnastjóra fyrir mismunandi vinnuhópa innan skátahreyfingarinnar.

Leitað er eftir aðila sem á auðvelt með að vinna í hópastarfi, getur unnið sjálfstætt, sýnir frumkvæði og á auðvelt með að vinna með ungu fólki.  Þetta er fullt starf með aðstöðu í Skátamiðstöðinni í Hraunbæ 123 í Reykjavík. Vinnutími er alla jafna frá 9-17 virka daga.

Starfssvið m.a.:

 • Annast almenna móttöku, umsjón með kaffistofu, símsvörun
 • Annast skráningu á viðburði
 • Aðstoða við markaðssetningu, skipulagningu og undirbúning viðburða
 • Sjá um heimasíðumál, þriðjudagspóst og innsetningu frétta
 • Stýra verkefna- og vinnuhópum um málefni skátahreyfingarinnar
 • Annast almenn samskipti við skáta og aðildarfélög
 • Sjá um verslunarrekstur á skátavörum

Menntunar- og hæfniskröfur:

 • Menntun sem nýtist í starfi
 • Góð almenn tölvukunnátta (ritvinnsla – gagnagrunnar)
 • Reynsla af frétta- og greinaskrifum
 • Góð mannleg samskipti
 • Sjálfstæð vinnubrögð og frumkvæði
 • Æskilegt að hafa starfað sem skáti

Skátamiðstöðin þjónustar skátafélög landsins, annast útgáfumál, fræðslumál, alþjóðleg samskipti, fjáraflanir, sameiginlega viðburði og önnur þau verk sem lítur að rekstri landshreyfingar æskulýðssamtaka.  Hjá skátahreyfingunni starfar samhentur hópur atvinnufólks og sjálfboðaliða að því að efla skátastarf í landinu.

Áhugasömum er bent á að senda umsóknir og/eða fyrirspurnir á netfangið: sigridur@skatar.is.  Allar nánari upplýsingar er hægt að fá hjá Sigríði skrifstofustjóra, í síma 550-9800.

Umsóknarfrestur er til 31. janúar nk. Viðkomandi þarf að geta hafið störf sem fyrst.

Á skátaþingi sem haldið verður í Menntaskólanum við Hamrahlíð helgina 6. – 7. apríl n.k. verður kosið í 41 embætti í stjórn og fastaráðum BÍS. Uppstillingarnefnd hvetur skáta sem hafa áhuga og hugsjónir fyrir skátastarfi í landinu að skoða þau embætti sem eru laus til kjörs, að gefa kost á sér til starfa og hvetja aðra til þess.

Framboðstilkynningar og tillögur um fólk í þessi hlutverk óskast sendar uppstillingarnefnd hið fyrsta og eigi síðar en 16. mars kl. 12:00.

Tilkynningar um framboð þurfa að berast skriflega eða í tölvupósti á netfang uppstillingarnefndar uppstillingarnefnd@gmail.com.

Hér má finna lista yfir þau embætti sem eru laus til kjörs.